Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek betaalt u slechts rente over het geleende bedrag. Deze hypotheekrente kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Zo profiteert u gedurende de gehele looptijd van de maximale belastingaftrek. Voor de gemengde levensverzekering betaalt u gedurende de looptijd een premie. Deze premie bestaat uit een risico-, spaar- en kostendeel. De risicopremie zorgt ervoor dat de hypotheek afgelost kan worden bij overlijden. Daarnaast legt u elke maand een spaarpremie in waarover het rentepercentage van de hypotheek als vergoeding wordt gegeven. Aan het einde van de looptijd zijn alle spaarpremies plus de daarover ontvangen rente precies voldoende om de hypotheek af te lossen. Deze hypotheek komt in grote lijnen overeen met de traditionele levenhypotheek, maar bij de spaarhypotheek zijn de zekerheden groter doordat de aflossing gegarandeerd is. Het verzekerd kapitaal wordt altijd uitgekeerd bij overlijden of op de einddatum. Of een uitkering van een levensverzekering fiscaal belast of onbelast is, hangt mede af van de hoogte van andere levensverzekeringen die u heeft afgesloten.

Voordelen

 • Bij een gelijkblijvende rente blijven de nettomaandlasten constant;
 • Ook als de rente wijzigt blijven de nettomaandlasten redelijk stabiel. Als bijvoorbeeld de rente stijgt moet u meer rente betalen maar de premie daalt, per saldo zal de nettomaandlast vaak iets toenemen. Het omgekeerde geldt bij een rentedaling;
 • U profiteert maximaal van de belastingteruggave;
 • Het uitkeringsbedrag staat altijd vast;
 • Bij tussentijds afbreken wordt het opgebouwde spaarkapitaal uitgekeerd;
 • De schuld blijft gedurende de looptijd gelijk, waardoor maximaal gebruik wordt gemaakt van belastingvoordelen;

Nadelen

 • Als de levensverzekering die gekoppeld is aan de spaarhypotheek binnen 20 jaar beëindigd wordt, kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben;
 • De vermogensopbouw verloopt slechts geleidelijk. Na 15 jaar is gemiddeld een kwart van het eindkapitaal opgebouwd.
 • Een hogere leeftijd of/en een mindere gezondheid zal de premie voor de levensverzekering verhogen.
 • Door renteverlagingen kan de niet aftrekbare spaarpremie hoger worden.
 • Indien de verzekering in Box 1 valt dient de uitkering in jaar 30 (of eerder) gebruikt te worden om de hypotheek af te lossen.


Ervaar zelf uw verbeterde hypotheekplan.
Gebruik de e-mail button, of bel 0412-656100.hypotheek pensioen beleggen
nieuws hypotheek pensioen beleggen
info hypotheek pensioen beleggen
links hypotheek pensioen beleggen
bedrijven hypotheek pensioen beleggen


email hypotheek pensioen beleggen