Financiële planning
Financiële planning houdt in dat de financiële huishouding van u als privé persoon wordt geanalyseerd en in overeenstemming wordt gebracht met uw financiële wensen. Afhankelijk van uw levenssituatie kan een financiële planning het accent leggen op inkomensplanning, vermogensplanning en nalatenschapsplanning.

Bij inkomensplanning dient vooral gekeken te worden naar de inkomenskant van uw financiële huishouding. Aandachtspunten zijn: wat zijn de financiële gevolgen wanneer u of uw partner arbeidsongeschikt wordt, hoe ziet uw nabestaande situatie eruit bij vroegtijdig overlijden (denk daarbij ook aan de financiële toekomst van uw kinderen) en wat zijn de mogelijkheden om extra inkomen uit vermogen te creëren.

Bij vermogensplanning ligt het accent met name op het structureren van uw vermogen. Aandachtspunten hierbij zijn: de spreiding van uw vermogen, de risico's die u (niet) wenst te nemen, het rendement, het doel van uw vermogensvorming en uw beleggingshorizon. Op basis van een dergelijke analyse dient de juiste mix van beleggingmogelijkheden te worden gekozen.

Bij nalatenschapplanning gaat om de wens om vermogen toe te delen aan de volgende generatie alsmede om successierechten te besparen. Aandachtpunten hierbij zijn uw vermogenssituatie, uw testament en uw emotionele kijk op schenkingen.

Naast deze specifieke aandachtspunten zijn er natuurlijk algemene aandachtpunten die in elke situatie aandacht kunnen behoeven. Hierbij kan gedacht worden aan : hypotheekverbeteringen, fiscale optimalisatie, pensioenanalyse en verbeteringen en beleggingsstrategieën.


Gebruik de e-mail button, of bel 0412-656100.hypotheek pensioen beleggen
nieuws hypotheek pensioen beleggen
info hypotheek pensioen beleggen
links hypotheek pensioen beleggen
bedrijven hypotheek pensioen beleggen


email hypotheek pensioen beleggen